Smart Industry

Fabriek
De 4e industriële revolutie brengt grote veranderingen met zich mee, op gebieden als productie, support en onderhoud. Welk aspect het zwaarst weegt, wisselt per productieproces, maar is wellicht groter dan u denkt.

Zo is de impact van Industrial IoT op support en onderhoud mogelijk groot. Het productieproces wordt slimmer, met meer intelligentie in elke machine. Optimalisatie van de machines vraagt om een multidisciplinair team. Ervaring uit de fabriek gecombineerd met expertise van de machinebouwer.

Idealiter kan de machinebouw expert op elk willekeurig moment op afstand meekijken met en in het productieproces. Desnoods een heel team van experts. Dit vraagt om een koppeling via internet, die vooral veilig is en onder controle van de gebruiker van de machine, zodat deze bepaalt wat de expert op afstand wel en niet mag zien.

Naast optimalisatie kan een machinebouwer ook meer verantwoordelijkheid nemen voor de performance van de machine. Het wordt veel eenvoudiger om een SLA af te spreken, met KPIs van de machine, gerelateerd aan het productieproces. Uptime en service ability zijn dan van direct belang voor de machinebouwer, en verandert de focus naar kosten efficiënt onderhoud, met een win-win voor de bouwer en de gebruiker van de machine.

FIGO Oplossing

FIGO biedt een betrouwbare, gecontroleerde, veilige en eenvoudig toe te passen koppeling voor remote monitoring, waarbij het dashboard afgestemd wordt op het proces. In overleg kunnen triggers gezet worden op KPIs om zo op afstand de conditie van de machines te volgen, en zo nodig actie te ondernemen.

Het doel is om het industriële proces te verbeteren, en gelijktijdig te besparen op onderhoudskosten en/of energieverbruik. In een artikel in Technishow Magazine kunt u meer lezen over onze visie op Smart Industry.

Op maat gemaakt

FIGO heeft deze gestandaardiseerde toegang tot de sensoren, maar u wilt een oplossing op maat. Dat is uitstekend, want de FIGO sensor oplossing is een blokkendoos die naar believen in te richten is. Juist omdat de toegang gestandaardiseerd is, is configuratie en uitbreiding eenvoudig te realiseren.

Weten hoe u uw materieel eenvoudig en overzichtelijk kunt beheren met FIGO? Bel of mail gerust