Smart industry

Fabriek
Elektromotoren zijn de letterlijke kracht in industriële processen. Onderhoud aan elektromotoren is daarom essentieel. Onderhoud gebeurt meestal preventief of correctief. FIGO beoogt predicatief onderhoud. Door het gedrag van de motoren continu te analyseren kan onderhoud een grote stap vooruit maken.

Continue analyse zorgt voor vroegtijdige opsporing van foutcondities, geeft zicht op overbelasting, maar ook op overdimensionering, het brengt het gebruik van de motor beter in kaart. Al deze informatie helpt om onderhoud “just-in-time” te krijgen, en bijvoorbeeld het advies over onderhoud en/of vervanging af te stemmen op het feitelijke gebruik.

FIGO Oplossing

Onderhoud wordt vaak uitbesteed. Om de vereiste vakkennis te combineren met continue analyse is meten op afstand noodzakelijk. Diversiteit aan motoren en gebruik vraagt om uniformeren van de metingen.

FIGO biedt de mogelijkheid voor “remote diagnostics” in een industriële omgeving. FIGO realiseert de brug tussen de machine bij de klant en de expertise van u als leverancier of service verlener. De meetdata van de machines combineert FIGO in de FIGO Sensor Portal Hiermee beheert u de sensoren op de machines, en kunt u op afstand de conditie van de machines volgen, en zo nodig actie te ondernemen.

Het doel is om het industriële proces te verbeteren, en gelijktijdig te besparen op onderhoudskosten en/of energieverbruik. In een artikel in Technishow Magazine kunt u meer lezen over onze visie op Smart Industry.

Op maat gemaakt

FIGO heeft deze gestandaardiseerde toegang tot de sensoren, maar u wilt een oplossing op maat. Dat is uitstekend, want de FIGO sensor oplossing is een blokkendoos die naar believen in te richten is. Juist omdat de toegang gestandaardiseerd is, is configuratie en uitbreiding eenvoudig te realiseren.

Weten hoe u uw materieel eenvoudig en overzichtelijk kunt beheren met FIGO? Bel of mail gerust