Real-time systemen

 • FIGO biedt zicht op afstand op u proces. Zicht kan letterlijk een video beeld zijn, maar vaak gecombineerd met sensoren en data. FIGO past real-time systemen toe in uw applicatie.

Detectie technieken

Zicht begint bij detectie. FIGO is niet gebonden aan een specifieke detectie techniek, maar werkt met de geëigende techniek die past bij de applicatie. Enkele voorbeelden:

 • Video

  FIGO heeft ervaring met video systemen, inclusief opslag op locatie, compressie, transport en beheer van opgeslagen beelden. Tal van keuzes, met elk hun eigen afwegingen, waarin FIGO kan helpen deze keuze te maken. • RFID

  RFID is een zeer doeltreffend middel voor identificatie op korte en lange afstand. FIGO heeft ervaring met de RFID techniek, en kan deze desgewenst integreren in de applicatie. • WLAN / Bluetooth

  WLAN en Bluetooth kunnen gebruikt worden om randapparatuur te koppelen, maar kunnen ook direct ingezet worden als sensoren. FIGO heeft ervaring met het tracken van smartphones en carkits met deze technieken. • Sensoren

  Er zijn legio sensoren die vaak applicatie specifiek toegepast worden. FIGO past generieke en applicatie specifieke sensoren toe en kan deze naar behoefte integreren in de applicatie.Stand-alone operatie

In veel van onze toepassingen staat de oplossing onbemand op locatie. Juist dan is betrouwbaarheid essentieel. FIGO gaat er vanuit dat de oplossing altijd zelfstandig moet kunnen draaien. Met diverse watchdog functies kan FIGO zichzelf en randapparatuur die onderdeel vormt van de oplossing checken, en zonodig corrigeren.

Synchronisatie van data

Uw systeem staat in het veld. Voor vrijwel elk systeem moet er een keuze gemaakt worden waar de informatie bewerkt en opgeslagen moet worden, en waar het beschikbaar moet zijn. Moet het in het veld op kantoor? Of op beide locaties? Hoe zit het met beveiliging? Wat als de verbinding even hapert? FIGO heeft uitgebreide ervaring met het synchroniseren van data tussen de locatie en de centrale applicatie. En dat twee kanten op.

Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.