OASIS

naamloosZeescheepvaart is de logistieke basis van de internationale economie. Voor voortstuwing gebruiken zeeschepen zware stookolie, met veel uitstoot van CO2, SOX en NOX tot gevolg. Dit kan sterk verminderd worden. OASIS biedt een oplossing voor een vergroening van de mondiale zeescheepvaart.

Project

OASIS pakt dit op een aantal manieren aan. Zo introduceert OASIS verbruik afhankelijke route-optimalisatie welke rekening houdt met weer, stromingen en aankomsttijd in de haven. Daarnaast zorgt OASIS voor trim optimalisatie die met behulp van sensoren en de hydro-dynamische eigenschappen van het schip komen tot de ideale trim geven snelheid en omstandigheden.
OASIS verzamelt en analyseert sensorwaarden van o.a navigatie, de scheepsmotoren en andere scheepssystemen aan boord van de schepen. De resultaten worden naast route- en trimoptimalisatie, ook voor predicatief onderhoud gebruikt, en voor rapportage van de verbetering van CO2, SOX en NOX uitstoot in het kader van vereiste SECA rapportages.
Cruciaal voor het behalen van grote besparingen is transparante communicatie tussen de stakeholders, zowel aan boord van het schip als aan de wal. Gezien zowel de bedrijfs-economische gevoeligheid als de bedrijfskritische kant van de verzamelde data realiseert OASIS een goed beveiligde en robuuste communicatie oplossing met role-based access.
OASIS combineert state-of-the-art technieken op een innovatieve manier. OASIS realiseert een prototype en valideert deze in een operationele setting.

Financiering

OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).