Extended PLM

Product lifecycle management (PLM) is het proces van het beheer van de volledige levenscyclus van een product, van idee via technisch ontwerp en fabricage, naar gebruik en service bij de klant in het veld. PLM integreert mensen, data, processen en bedrijfssystemen en zorgt voor een product informatie ruggengraat voor bedrijven. Extended wil zeggen over de hele keten van bedrijven.

Project

E-PLM is het verbreden van PLM tot over de grenzen van de eigen onderneming waardoor de voortbrengingsketen van de samenwerkende partijen optimaal wordt afgestemd. E-PLM is een proeftuin waarin de experimenten zich richten op het veilig en effectief uitwisselen van data tussen toeleveranciers en afnemers. De resultaten uit de experimenten zijn “best practices” die de deelnemers in staat stellen om belangrijke efficiëntiestappen te zetten. Dit zorgt voor een nauwere band tussen toeleveranciers en afnemers, wat de (internationale) marktpositie versterkt.

  • In het kader van E-PLM richt FIGO zich in het bijzonder op Service KPIs, samen met een aantal project partners. De producten staan uiteindelijk bij een klant, en worden daar onderhouden, vaak op basis van een SLA. De gebruiker wil een goed werkend systeem tegen aanvaardbare kosten. Daarvoor zijn heldere service KPIs essentieel.

    De service KPIs bieden mogelijkheden voor predicatief onderhoud. Door middel van remote monitoring, overzichtelijke dashboards en heldere definities kan de afnemer zijn systeem op een vertrouwde manier in handen leggen van de toeleverancier.


  • Portal

Dit project resulteert in een systeem waarmee overeengekomen Service KPIs live gemonitord kunnen worden.

Financiering

OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).