E-PLM 2.0

E-PLM 2.0 is het vervolg op het project Extended PLM. Product lifecycle management (PLM) is het proces van het beheer van de volledige levenscyclus van een product, van idee via technisch ontwerp en fabricage, naar gebruik en service bij de klant in het veld. PLM integreert mensen, data, processen en bedrijfssystemen en zorgt voor een product informatie ruggengraat voor bedrijven. Extended wil zeggen over de hele keten van bedrijven.

Project

E-PLM 2.0 is gebaseerd op het versnellen van innovatie door gebruik te maken van de bestaande waardeketens over de bedrijfsgrenzen heen. De proeftuin bestaat uit een groot aantal experimenten waarin wordt gewerkt aan verbeteringen in de waardeketen.

FIGO richt zich in het bijzonder op service en onderhoud door de waarde keten heen. Service en onderhoud gebeurt in toenemende mate op basis van KPIs, waarbij de leverancier ook in toenemende mate medeverantwoordelijk wordt voor de operatie. De externe service verlener heeft daarvoor informatie nodig over gebruik, staat van onderhoud, defecten en relevante omgevings-factoren om een adequate service te kunnen verlenen. Deze informatie vloeit van machine bij de klant naar de service verlener.

Het is van belang te weten welke klant-KPIs (en onderliggende performance indicatoren) daadwerkelijk bijdragen aan een adequatere service verlening. Daarbij is ook een goed onderscheid nodig welke data beschikbaar is voor condition based maintenance en voor operational data recording.

Het experiment gaat in praktische na hoe service management over bedrijfsgrenzen heeft gerealiseerd kan worden. Daarbij zullen deelaspecten als datalogging, communicatie en analyse van data beproefd worden in daadwerkelijke use cases.

Financiering

OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).