Integratie


  • Koppeling van systemen biedt grote kansen, maar ook grote uitdagingen. Er valt veel winst te halen, waarbij inzicht ontstaat door overzicht. FIGO kan de koppelingen tussen systemen voor u realiseren, in het bijzonder wanneer uw operatie zich “in het veld” afspeelt. FIGO weet hoe data op een betrouwbare, veilige en beheerbare manier uitgewisseld kan worden met materieel of processen op afstand.


Proces ontwikkeling

Integratie is een proces, waarbij FIGO samen met u gaat kijken hoe het proces er nu uit ziet, maar ook hoe deze verbeterd kan worden door de koppelingen tussen systemen.

Applicatie ontwikkeling

Het resultaat van de proces ontwikkeling is veelal een applicatie, die op uw wensen afgestemd wordt. FIGO kan voor u, en in overleg met u de applicatie vormgeven.

Voor de ontwikkeling van de applicatie maken we gebruik van ons ontwikkelproces. Deze is afgeleid van Agile Scrum, waarin de ontwikkeling stapsgewijs plaatsvind met de mogelijkheid tot tussentijdse bijsturing.

Meer weten over de systeem integratie? Bel of mail gerust