Stage/afstudeeropdracht: Sensoren voor aanwezigheidsregistratie

Op buitenlocaties is het vaak lastig goed te weten wie er allemaal aanwezig zijn. Dit is helemaal lastig op locaties met een tijdelijk karakter.

Om te weten wie naar binnen en buiten gaan wordt wel gewerkt met een draaihek (tourniquet), of een aan- en afmeldzuil. De praktijk laat daarbij zien dat het beter kan. Het draaihek is vaak te belemmerend terwijl de aan- en afmeldzuil te vrijblijvend is. Als alternatief werken we aan een poort die met behulp van videobeelden het in- en uitgaan van mensen meet.

Naar verwachting kan de huidige oplossing verder verbeterd worden door inzet van andere aanvullende sensoren. Deze verbetering is erop gericht passages door de open poort nauwkeuriger te doen, met bij voorkeur een zo eenvoudig mogelijke opstelling.

Opdracht

Het doel van de opdracht is om de juiste combinatie van sensoren te vinden voor het detecteren van passages van mensen door een open poort. Op basis van de bestaande opstelling moet nagegaan worden welke alternatieve sensoren in potentie geschikt zijn om de passages te meten, en hoe deze het best te combineren zijn.

In de opdracht zal veel aandacht uitgaan naar het gedrag van de sensoren onder realistische omstandigheden. De totale opdracht omvat onder andere:

  • Onderzoek naar mogelijk interessante sensoren, in het bijzonder naar hun gedrag voor het toepassingsgebied;
  • Systeem ontwerp, met veel aandacht voor hoe de sensoren elkaar kunnen versterken/aanvullen;
  • Realisatie van een prototype, waarin de nadruk ligt op software integratie, met een duidelijke aandacht voor de hardware van de componenten
  • Testen en tunen van de oplossing onder realistische omstandigheden

De opdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het ontwikkelteam.

Profiel

Ben jij een enthousiaste Bachelor of Master student in een relevante studie richting zoals Technische Informatica, Elektrotechiek of Embedded Systemen? Ben jij op zoek naar een stage/afstudeerplaats? Wil je integraal onderdeel zijn van een hoogwaardig team engineers die graag hun tanden zetten in nieuwe uitdagingen? Dan is dit jouw opdracht.

Geïnteresseerd?

Stuur dan je CV en motivatie via ons contactformulier.